с. Маниківці. Маниковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Методичне об'єднання класних керівників

2012-2013 навчальний рік

Голова методичного об'єднання класних керівників-

Савич Оксана Григорівна 

Основні напрямки роботи

1.Організація самоврядування у класах. Удосконалення системи виховної роботи через розвиток класних колективів.

 

2. Зміцнення здоров’я та прищеплення навичок здорового способу життя.

3. Формування навичок поведінки за статутом школи.

4. Попередження правопорушень.

5. Співпраця з батьками та батьківським комітетом школи.

6. Психологічні аспекти готовності дитини до соціалізації.

7. Утвердження загальнолюдських цінностей, громадянського виховання учнів, розвиток духовної культури.

Проблемне питання: «Утвердження загальнолюдських цінностей, громадянського виховання учнів, розвиток духовної та моральної культури»

 

Тематика засідань 2012-2013 н.р.

 

Перше засідання – вересень 2012 рік

1. Аналіз ефективності роботи методичного об’єднання за результатами минулого року. Затвердження плану роботи на новий навчальний рік. Відповідальні:голова методоб’єднання Савич .Г.

2. Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи на новий навчальний рік на основі змін до нормативних документів. Відповідальні: заступник директора ГавельН.І

3. Розгляд планів класних керівників. Рекомендації щодо покращення стану освітньо - виховного процесу. Обговорення індивідуальних проблем. Відповідальні: заступник директора Гавель Н.І., педагог-організатор Адамова Н.В.

4. Роль естетичного та художнього виховання у формуванні культури взаємин у колективі. Педагогічна етика класного керівника. Відповідальні: голова методоб’єднання Савич О.Г

 

Друге засідання – листопад 2012 рік

1. Забезпечення морального виховання учнів у процесі виховної роботи в навчальному процесі.

2. Профорієнтаційна робота. Участь учнів у роботі гуртків та факультативних заняттях.

3. Психологічний аналіз діагностики адаптації учнів 5 класу до нових умов навчально-виховного процесу. Відповідальні: психолог Мендрик О.Г., кл.керівник 5 класу Савич О.Г..

 

Третє засідання – січень 2013 року

1. Методика проведення виховної години.

2. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. Відповідальні: голова методоб’єднаня Савич О.Г.

3. Обдарована дитина – результат особистісно-зорієнтованого навчально-виховного процесу. Відповідальні: заступник директора Гавель Н.І.

4. Огляд літератури з проблем виховної роботи.

5. Аналіз роботи з важковиховуваними учнями, що стоять на внутрішньошкільному обліці. Відповідальні: кл.керівники учнів.

 

Четверте засідання – квітень 2013 року

1. Педагогічні умови культури спілкування вчителів та учнів.

2. Сучасні форми та методи виховної роботи у позаурочний час.

3. Підведення підсумків роботи з виховання учнів у навчальному році та визначення завдань колективу школи на новий навчальний рік.

4. Обмін досвідом виховання школярів під час навчально-виховного процесу. Відповідальні: кл. керівники 5-11 кл.

 

 

План роботи методичного обєднання класних керівників на 2013 - 2014 р.

 

Голова методичного обєднання - Ліхоша Віта Степанівна

/uploads/editor/6559/443003/sitepage_24/files/plan_roboti_metodobednannya_klasnih_kerivnikiv.doc

/uploads/editor/6559/443003/sitepage_24/files/napryamki_vihovnoi_roboti_klasnih_kerivnikiv.doc

/uploads/editor/6559/443003/sitepage_24/files/problema_nad_yakoyu_pracyue_klasniy_kerivnik.doc

/uploads/editor/6559/443003/sitepage_24/files/protokol_1_1.docx

/uploads/editor/6559/443003/sitepage_24/files/protokol_2.docx 

 

Голова методичного обєднання - Крищуцька Інна Олександрівна.

 

Тематика засідань м/о класних керівників

І засідання                                                                                                       Вересень

Тема: «Методичне забезпечення організованого початку 2014 – 2015н.р.»

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Про результати виховної роботи у 2014 – 2015 навчальному році.

Голова МО

2.

Визначення основних напрямків методичної роботи на 2014 – 2015 н.р.

Голова МО

3.

Організація роботи щодо подання звітів класних колективів з соціального захисту дітей. Соціальний паспорт класу.

Голова МО

4.

Схема аналізу виховної роботи класного керівника.

Планування виховної роботи з класом.

Голова МО

5.

Про розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до діяльності гуртків та секцій за інтересами

Голова МО

5.

Практичне заняття.

Відкрита виховна година в ___класі

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

1.Підготовка до огляду літописів класних колективів та інформаційних вісників ( куточків) класів

2. Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.

класні керівники 1-11 класів

ІІ засідання                                                                                            Грудень

Тема: «Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі гуманізації сучасної школи»

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Доповідь на тему: «Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі гуманізації сучасної школи»

 

2.

Особливості педагогічного керівництва в роботі з важковиховуваними учнями.

 

3.

Роль Ради профілактики правопорушень у вирішенні проблеми важковиховуваних учнів

 

4.

Психолого – педагогічні методи і прийоми у діагностико – корекційній роботі класного керівника з дітьми з девіантною поведінкою.

Схема організації роботи класного керівника з класом з даного питання.

 

5.

Практичне заняття.

Відкрита виховна година у ___ класі

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

Із застосуванням краєзнавчих та етнографічних знань розробити виховний захід.

класні керівники 1-11 класів

 

ІІІ засідання                                                                                           Березень

Тема: «Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки»

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Доповідь на тему: «Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки»

 

2.

Народні обряди та свята витоки національних духовних цінностей. Форми використання їх у виховній роботі.

Обмін досвідом класних керівників

 

3.

Аналіз використання народних традицій в організації загальношкільних заходів. Участь класних колективів в оглядах,  конкурсах, виставках малюнків та декоративно – прикладного мистецтва, святах.

 

4.

Активізація науково – краєзнавчої роботи з учнями з метою поповнення новими матеріалами та експонатами музейного кутка. Екскурсії в музеї, відвідування  виставок.

 

5.

Практичне заняття.

Відкрита виховна година в ____  класі

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

Провести анкетування учнів з метою виявлення їхніх індивідуальних особливостей , рівня їхньої вихованості та загального розвитку. Зробити діагностику особистості школяра.

класні керівники 1-11 класів

ІV засідання                                                                                           Травень

Тема: «Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розв`язання конфліктів»

 

ЗМІСТ

Відповідальні

1.

Доповідь на тему: «Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розв`язання конфліктів»

 

2.

Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування. Обмін досвідом класних керівників

 

3.

Про результати контролю за якістю проведення виховних годин.

 

4.

Аналіз роботи МО класних керівників за 2014 – 2015 н.р.

 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 

Пропозиції класних керівників  щодо планування виховної роботи на 2014 – 2015 н.р

 

класні керівники 1-11 класів